MŁODY CZŁOWIEKU !
Kończysz szkołę a może właśnie ją skończyłeś/aś?
Szukasz pracy ?
Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje?
Chcesz być atrakcyjny/a dla pracodawców?
Chcesz zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe podczas stażu?
Magnus sp. z o.o. zaprasza Cię do udziału w projekcie: Inwestycja młodych w przyszłość, współfinansowanym z Poddziałania 1.2.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Oferujemy:
1. IDENTYFIKACJĘ POTRZEB OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA, w wyniku której każdemu Uczestnikowi/czce doradca zawodowy sporządzi Indywidulany Plan Działania,
2. SZKOLENIA ZAWODOWE - indywidualnie dopasowane do Uczestnika/czki i oczekiwań rynku pracy. W okresie szkoleń Uczestnik/czka otrzyma stypendium szkoleniowe, posiłki, zwrot kosztów dojazdu.
3. STAŻE U PRACODAWCÓW – zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia. W okresie 3 miesięcznych staży Uczestnik/czka otrzyma stypendium.
4. INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE, w wyniku którego Uczestnicy/czki otrzymają profesjonalne portfolio niezbędne do poszukiwania pracy.
5. POŚREDNICTWO PRACY – każdy Uczestnik/czka otrzyma 3 oferty pracy.
Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie.
Ostatnie wolne miejsca.
W projekcie mogą wziąć udział osoby:
- w wieku 15 - 29 lat, bierne zawodowo (niezarejestrowane w urzędzie pracy) i bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy), zamieszkałe na terenach wiejskich w powiatach oświęcimskim i wadowickim ( z wyłączeniem miasta Oświęcim i miasta Wadowice). Kryterium to jest weryfikowane na podstawie oświadczenia o miejscu zamieszkania.
- bez kwalifikacji zawodowych lub z niskim wykształceniem (maksymalnie średnim)
Więcej informacji można uzyskać w  biurze projektu w Wadowicach, ul. M. B. Fatimskiej 25, w godzinach 10.00 – 16.00 lub pod nr tel. 730 144 516.

Wartość projektu: 949 222,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 872 231,49 zł
Wkład własny Magnus sp. z o.o.: 47 470,00 zł
Dofinansowanie z budżetu krajowego: 29 520,51 zł